dissabte, 6 d’octubre de 2007

Ningú. (Segons el Gran Diccionari de la Llengua Catalana)[c. 1080; ant. negú, del ll. nec unus 'ni un']

pron 1 Cap persona. No ha vingut ningú. Ho ha fet sense demanar ajut a ningú. Hi ha ningú que gosi dir-li-ho?

2 1 no ésser ningú per a (alguna cosa) No tenir autoritat per a dir-la o fer-la. Tu no ets ningú per a impedir-m'ho.

2 no ésser ningú per a (una altra persona) No comptar gens per a ella, no merèixer-li gens d'estima. Tu no ets ningú per a mi.

3 ésser un ningú (o un no ningú) Ésser una persona de cap valor. El seu home és un ningú.

1 comentari:

MIR-PAU El racó de pensar ha dit...

No entenc res noia. Res. cap cosa. No hi ha res al pot.