dimarts, 26 d’abril de 2011

La importancia del vot (Editorial Butlletí Jove - Juny 2009)

El proper diumenge estem convocats tots els majors d'edat a exercir el nostre dret a vot. Totes les previsions fan pensar en un alt grau d'absenció al que, malauradament, ja hi som força acostumats. Potser no som prou conscients de la importancia del Parlament Europeu. El 70% de les lleis que s'apliquen a l'estat depenen directament d'Europa. Són lleis que regulen aspectes tant importants de la població com ara els drets dels consumidors, el medi ambient o la igualtat d'oportunitats. Els joves tenim l’opció d’escollir i hem de ser conscients que el nostre vot tindrà repercussió directa en l’adopció de futures directrius.
Publica un comentari a l'entrada