divendres, 29 d’abril de 2011

Llei de Polítiques de Joventut (Editorial Butlletí Jove - Octubre 2010)

El passat 22 de setembre, el Parlament de Catalunya aprovà la llei Polítiques de Joventut. L’Estatut de 1979 ja atribuí a la Generalitat la competència exclusiva pel que fa a joventut però no ha estat fins ara que se n’inicia el seu desplegament. Aquesta llei defineix com planificar i executar les polítiques de joventut, així com també se’n reconeix els i les professionals. La llei regula també el Pla Nacional de Joventut de Catalunya, que ha de regir estratègicament les polítiques de joventut del nostre país durant els propers 10 anys. Es crea, des de la llei, la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil, on s’hi han d’agrupar tots els equipaments que presten serveis a la joventut, concentrant així serveis i economitzant recursos. L’Oficina Jove de l’Alt Urgell n’és un bon i clar exemple. Per tant som davant d’un fet històric, d’una gran oportunitat per tal de facilitar als i les joves una millor construcció de projecte de vida assolint la plena emancipació.
Publica un comentari a l'entrada