dimarts, 26 d’abril de 2011

Noves formes de relació social (Editorial Butlletí Jove - Octubre 2008)

En els darrers anys,  i gràcies  a la popularització i universalitat de l'accés a les TIC, s’han creat noves formes de relació social en les quals s'estableixen xarxes i es recuperen sinèrgies relacionals perdudes o desvinculades fins el moment.
Eines com el popular messenger,  el facebook o myspace, aconsegueixen  establir un vincle  relacional, emocional, social i sovint afectiu a través d'una pantalla.
Recuperar antigues amistats a qui havies perdut la pista durant anys, o bé acceptar coneguts de carrer a qui potser tan sols hi dediques un hola i adéu, són fets freqüents dins d’aquesta nova realitat social.
Publica un comentari a l'entrada