dimarts, 26 d’abril de 2011

Servei de Salut a l'Oficina Jove (Editorial Butlletí Jove - Desembre 2009)

Aquesta setmana, a l’Oficina Jove de l’Alt Urgell hem presentat el nou Servei de Salut. Tot i que no tinguem especial demanda pel que fa a les consultes d’aquest àmbit, creiem que ubicar a l’OJAU aquest servei pot suposar un espai de confiança per als joves ja que fuig d’organismes institucionalitzats i funcionarials, és de total discreció i confidencialitat,. Coneixíem del bon funcionament del Servei de Consulta Jove dels CAP tant de la Seu com el d’Oliana i,per tant, enlloc de duplicar un servei que ja s’està oferint als centres educatius de secundària de la comarca decidim de provar d’unir esforços i treballar de forma coordinada amb altres administracions.

Per altra banda, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell gestiona el Servei d’Informació i Assessorament a les Famílies, amb el qual a partir d’ara col·laborarem conjuntament per complementar més àmpliament el Servei de Salut de l’Oficina Jove de l’Alt Urgell. És un servei de consulta especialitzada, que està gestionat per un psicòleg, i en el qual s’hi trobarà la informació i assessorament i, si s’escau, derivació per al tractament en temes que afecten el desenvolupament relacional dels i les joves, com poden ser dificultats en les relacions amb la família o els amics, conflictes i dubtes personals, discriminació...
Publica un comentari a l'entrada