divendres, 11 de maig de 2012

Mireia Pellicer explica la feina feta en matèria de joventut així com les propostes per al proper mandat

L'Oficina Jove de l'Alt Urgell, un dels referents en l'àmbit nacional ha aconseguit emancipar a més de 150 joves en 4 anys. Habitatge, treball i formació, prioritats per als propers quatre anys.

Pellicer ha explicat avui en roda de premsa, els canvis que han sofert les polítiques de joventut els darrers anys, així com les principals actuacions que es proposa ERC per al proper mandat. Entre elles, ha explicat, “hem de redactar un nou pla local de joventut 2012-2015, amb la col•laboració dels agents implicats en joventut, els propis joves i les associacions de l’àmbit, pet tal d’incloure les polítiques de joventut com a eina transversal en totes les àrees municipals, i que totes programin i executin accions en lògica juvenil”

La número dos d’ERC a la Seu d’Urgell, ha enumerat diferents programes i actuacions que es marca com a prioritaris, com la potenciació de la Borsa Jove d’Habitatge oferint incentius als propietaris i beneficis als joves, així com promoure l’emprenedoria entre el jovent a través del servei de treball de l’Oficina Jove, continuar amb programes de transició al treball com el PQPI i exigir a la Generalitat de Catalunya que mantingui la convocatòria de la Beca APA en un període fixe anual “No pot ser que avui, 11 de maig, a poques setmanes d’acabar el curs, s’hagi publicat la convocatòria de sol•licituds, un retard com aquest no es pot consentir i és una falta de respecte a les famílies que fan mans i mànigues per tal de propiciar una bona formació als seus fills i filles” Altres objectius que es marca Pellicer són, el foment de la mobilitat del jovent en l’àmbit europeu, bé sigui a nivell laboral com de voluntariat, la redacció d’un Pla de Prevenció i Promoció de la salut, d’acord les conclusions de la Diagnosi del jovent de la comarca, la creació d’horts socials per a joves o bé, el Carnet Jove de la Seu, per tal de promoure que el jovent consumeixi en el comerç i serveis locals a canvi de descomptes i promocions.

Pellicer ha volgut remarcar que, la creació de l’Oficina Jove respon a la voluntat d’acompanyament del jovent en el camí de la seva emancipació i fer en aquest procés, uns esglaons més fàcils de pujar així, aquesta ha realitzat a través de la Borsa Jove d’Habitatge, 121 contractes d’arrendament, allotjant a 150 joves i tramitant més de 400 ajuts al lloguer, en matèria de treball es realitzen una mitja de 200 assessoraments individualitzats a l’any i unes 2000 consultes, s’han creat protocols de derivació cap a la consulta jove del CAP i l’assessoria psicològica de SIAFAU i s’han format a més de 300 joves en l’àmbit de l’educació en el lleure, per tal d’aconseguir una titulació oficial i, alhora, capacitar per a la inserció laboral. “Hem passat de fer polítiques de joventut afirmatives, centrades exclusivament en l’oci i el lleure, a treballar en temes com l’emancipació i la participació del jovent, que esdevenen veritables projectes de realització de vida.”
Publica un comentari a l'entrada