dimecres, 23 de març de 2011

Passar Comptes

Dimarts passat, 15 de març, tot l'equip de govern de l'Ajuntament de la Seu vam realitzar un acte de transparència i responsabilitat amb la ciutadania. Cadascú de nosaltres vam exposar en una breu intervenció de dos minuts les principals actuacions que hem dut a terme des de les pertinents àrees que encapçalem, ens vam deixar moltes coses per explicar, però no hi havia temps per tot. L'acte estava dividit en cinc blocs: Generar Oportunitats, Cuidem les Persones, Impliquem les Persones, Endrecem la Ciutat i Equipem la Ciutat. A la finalització de les nostres aportacions, es feu un torn de paraules obertes al públic per tal que  tothom que ho desitgés, pogués preguntar-nos. Fou un acte on s'hi aplegaren unes 200 persones, tot i la pluja. A continuació us deixo l'explicació d'algunes de les regidories que encapçalo:

BLOC 1. GENERAR OPORTUNITATS.

Els joves, present i futur de la societat, avancem en un present inestable, possible avantsala d'un futur incert, és per això que dia a dia treballem per facilitar-ne la plena emancipació, i garantir els drets socials, laborals, i culturals.
La creació de l’Oficina Jove respon a la voluntat d’acompanyament del jovent en el camí de la seva emancipació i fer en aquest procés, uns esglaons més fàcils de pujar.

El Jesús ha explicat abans les oportunitats que han generat el recent desenvolupament de l'Horta del Valira pel que fa a habitatge, ara cal especificar les actuacions concretes en joventut.
Les xifres no ens enganyen, en els darrers dos anys el nombre de contractes i per tant, joves que han adquirit un habitatge de lloguer a través de la BJH han augmentat notablement, passant de tenir un contracte el 2007, a fer-ne 54 aquest passat 2010, allotjant un total de 129 joves, i realitzant una mitja de 2000 assessoraments anuals en matèria d’habitatge, incloent-hi també la tramitació de més 400 ajuts al lloguer.

Pel que fa al Treball, anualment realitzem uns 200 assessoraments personalitzats, tant en matèria d’itineraris formatius, com en recerca de feina, com en habilitats bàsiques. L’impuls del portal BICAT, ha estat cabdal com a recurs fonamental en la recerca de feina, actualment 130 empreses són col·laboradores del portal i ens tenen com a recurs per difondre les seves ofertes laborals. I hem creat espais i recursos específics per a la cerca de treball com “l’espai actiu de recerca de feina” o el cicle de xerrades informatives “Enfeina’t”.

Donem especial importància a la mobilitat europea: Fomentar els programes i serveis de mobilitat juvenil com un procés formatiu i de creixement de la persona, ho veiem com a recurs idoni en època de crisi, tant en l’àmbit del voluntariat com del treball.

Ens hem implicat en programes adreçats específicament a perfils de la població on hi seria possible un risc d’exclusió social degut a la seva dificultat d’inserció laboral, i és per això que hem apostat fort per programes com l’antiga Escola Taller, el Tallers ocupacionals per a dones aturades o la recent creació del PQPI adreçat a joves que no han obtingut el graduat en ESO i que els cal un projecte educatiu de transició al treball.

BLOC 2. CUIDEM LES PERSONES

Des de joventut treballem en activitats informatives, de prevenció i promoció de la salut per garantir un desenvolupament endreçat del cos del i la jove.
És molt important el treball coordinat en pro de la prevenció, que estem duent a terme amb els propietaris d'establiment d'oci nocturn i engegar activitats conjuntes. “per carnaval, no tot s'hi val!”, Energy Control d’anàlisi de substàncies, o el programa Q de festa!

Promovem la prevenció de conductes de risc amb la col·laboració des dels dos centres d'educació secundària del municipi a través de tallers de sexualitat, drogues, còctels sense alcohol, diversitat cultural, prevenció de la violència masclista.... així com un estret treball amb el Casal de Joves l'Escorxador.
Des de l'Oficina Jove hem creat protocols de derivació per al servei de consulta jove del CAP i d''assessoria psicològica del SIAFAU.

Hem volgut donar-li especial importància a l’Educació en el lleure ja que creiem que és una bona eina per al desenvolupament integral d'infants i joves. Per aquest motiu, llocs de trobada i referència per als joves adolescents del municipi són importants de mantenir, és l'exemple del Casal de Joves l'Escorxador on, diàriament una trentena de joves passen l'estona amb el suport, vigilància i guiatge de monitors especialitzats i es fomenta així, la cohesió social entre els seus iguals, els demés, i el seu entorn, la ciutat.

Per altra banda, donem especial importància a la formació de joves en aquest àmbit a través d’organització de cursos especialitzats d'educació en el lleure per tal d’aconseguir una titulació oficial i, alhora, capacitar per a la inserció laboral en aquest àmbit, s’han format en els darrers 4 anys, a 230 joves.

BLOC 3. IMPLIQUEM LES PERSONES.

Una de les riqueses de la Seu es l’existència de nombroses entitats i associacions vinculades en l’àmbit de la cultura i les tradicions. A totes elles, hem volgut donar-los-hi especial rellevància en el nostre treball diari, no només amb dotacions econòmiques en forma de subvenció per al seu funcionament, sinó tenint-los presents en l’organització d’activitats, fer-los partícips i col·laborar conjuntament. El foment de l’associacionisme contribueix a construir una societat més activa, més justa i més cohesionada.

Implicar les persones i entitats en les activitats festives, culturals i lúdiques de la ciutat ha estat una prioritat, és així que en l'organització d'esdeveniments cabdals per al municipi, com la propera Ciutat Gegantera, o la Festa Major, hem volgut comptar amb tothom.

Una Festa Major participativa. Creiem en la gratuïtat de la Festa entenent l'accés a la cultura com a dret fonamental de les persones. Això té un cost i es fa difícil arribar a la diversitat de preferències, és per això que vam engegar un procés participatiu l'any passat a través d'una enquesta a la ciutadania, així com també amb diverses reunions amb les entitats. Aquest any tornem a repetir l'experiència ja que tenim com a base fonamental, escoltar a les persones en tots els aspectes que els impliquen amb la ciutat.

Publica un comentari a l'entrada